top of page

Festivalkonferansen 2017

Mange medlemmer og andre interessenter hadde funnet veien til Stjørdal 27. – 28. mars og årets konferanse for Festivalnettverk Trøndelag. Årets tema var "Merkevarebygging i en ny mediehverdag".

 

Skuespiller Marianne Meløy åpnet hele konferansen med kåseri og muntre tanker om små og store festivaler. Gjenkjennende nikking, gapskratting og applaus fra salen. Videre fikk vi ulike foredrag ved Distriktredaktør i NRK Merethe Verstad, redaktør i Adresseavisa Tor Olav Mørseth og ved Pia Biermann fra Headspin Communication. Temaet «Hvordan fanger du pressens oppmerksomhet i en tid hvor spillereglene er fullstendig endret?» ble diskutert. En rød tråd gikk gjennom dagen; media vil ha de gode historiene! Ikke bare festivalslipp med store navn, men de utfordrer oss festivalene til å finne de unike historiene det er lett for media å gi spalteplass til. På paneldebatten ble det også tatt opp fra salen vår bekymring om at færre og færre mediahus har egne kulturanmeldere- og journalister. Etter omvisning i Stjørdals nye storstue Kimen, fikk vi presentasjoner av leverandører av billett- og akkrediteringssystem samt gjennomgang av ringvirkningsanalysen vår gjennomført av Posisjon. Foruten gode lunsjer, frokost og is/popcornfristelser i pausen på Quality Airport Hotel Værnes fikk ganen også kost seg på Hjelseng Gård på kvelden. Og sang av Siri Bones og musiker samt spontaninnslag av konferansedeltaker gjorde dette til en hyggelig kveld. Dag to ble åpnet av reklamemann, merkevarebygger og kunstner Ståle Gerhardsen som holdte foredrag med temaet ”Historiefortelling i alle kanaler”. Etterpå fikk vi presentert UKM ved Torstein Siegel. Det er jo bestandig gøy å høre litt om våre medlemmer og hvordan de ulike festivalene blir arrangert. Årskonferansen ble som vanlig avsluttet med årsmøtet hvor årsmelding, regnskap, handlingsplan, budsjett og valg sto på agendaen. Det faglige innholdet på konferansen er jo viktig, men like viktig er kanskje samtalene, minglingen og kafépraten blant deltakerne i løpet av de to dagene. Hvor vi deler erfaringer, diskuterer leverandører, deler gode festivalopplevelse, gir råd til hverandre og river oss i håret over mange av de samme utfordringene. Planleggingen av neste års konferanse er allerede igang, dato kommer snart her på hjemmesiden. Send gjerne inn tips og innspill til nye konferanser og kurs.

bottom of page