top of page

Oppfølgingsundersøkelse om koronakrisens konsekvenser

Menon Economics og BI:CCI gjennomfører et prosjekt på vegne av Kulturrådet der de skal se på de økonomiske konsekvensene av koronakrisen for kultursektoren. Dette er en oppfølgingsundersøkelse av kartleggingen som ble gjort i mai 2020.


bottom of page